Toelatingseisen

Communication and Multimedia Design

Je wordt tot Communication and Multimedia Design (CMD) toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Bij een havodiploma gelden aanvullende eisen. Bekijk hieronder de toelatingsprocedure of aanbevelingen per vooropleiding.

Je bent met elk havo- of vwo-profiel toelaatbaar met uitzondering van het havo-profiel Cultuur en Maatschappij waarvoor de toelatingseis wiskunde A of B geldt.

Heb je je havodiploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager of je voldoet aan de toelatingseisen.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

CMD heeft beperkte mogelijkheden voor instroom in een hoger jaar. Je kunt uitsluitend instromen in een hoger jaar als je een propedeuse hebt behaald bij een andere CMD-opleiding met hetzelfde CROHO en na een positief advies van de tweede jaar teammanager. De opleidingsmanager beslist over de toelating.

Hoe werkt het?

Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink en geeft aan dat je wilt studeren als hogerejaarsstudent. Je volgt daar verder de procedure. Binnen 5 dagen ontvang je per mail een link om je kopie diploma, cijferlijst, boekenlijst en motivatie op te sturen. Na een positieve beoordeling van deze bewijzen ontvang je een bevestiging of je bent toegelaten tot het tweede jaar. Daarna ontvang je in de derde week van augustus nog een uitnodiging voor een gesprek met de teammanager van het tweede jaar, zodat hij wat meer uitleg kan geven over ons tweede jaar en bijbehorende projecten en keuzevakken.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taalschakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 29 maart 2022