Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4: afronding profilering en afstuderen

Stages

In het tweede studiejaar loop je tien weken een korte stage bij een bedrijf zodat je jouw profilering kunt bevestigen. Je zoekt hier zelf een passend bedrijf bij, de opleiding heeft een groot netwerk van bedrijven beschikbaar.

In het vierde jaar verdiep je je kennis en vaardigheden met een lange stage van twintig weken, hierbij ligt de focus op het opdoen van praktijkervaring en -verdieping van jouw competenties, met name multidisciplinair samenwerken in de beroepspraktijk.

Projecten

Het werken in / aan projecten is de kern van de opleiding CMD in Amsterdam. Van propedeuse tot afstudeerjaar wordt zowel in teamverband als individueel aan projecten gewerkt. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n project. 

PROJECT PROMPTUS

Joop Akerboom, Damayanti Blankestijn en Sabine Geerlings, derdejaarsstudenten CMD

Promptus is een smartphone applicatie die studenten helpt om hun tijd efficiënt te besteden tijdens schoolgerelateerd werk door notificaties uit te stellen om doelgericht te werken.

Kijk op onze portfoliosite cmd-amsterdam.nl voor nog meer leuke voorbeelden van studentenprojecten.

____________________________________________________________________

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 26 september 2019