Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Communication and Multimedia Design

Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is normaal gesproken 16, echter door de omstandigheden van het coronavirus zal er in 2020 meer online les gegeven worden. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uren met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan. 

BSA

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 26 juni 2020