Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Communicatie

Verhalen brengen mensen in beweging. Ze helpen gedrag veranderen. Bij ons leer je met zulke verhalen alle vormen van communicatie regisseren op alle plekken waar mensen samenwerken: merken, bedrijven, maar ook NGO's of plekken waar mensen zich inzetten voor diversiteit of duurzaamheid. Je leert communicatie ontwerpen van concept tot creatie. Je regisseert het verhaal dat je ziet: content, beeld, taal, code, video en audio. Je kent het verhaal erachter: theorie, strategie en concept. We zijn de meest volledige communicatie-opleiding van Nederland, mede door onze unieke samenwerking met media-opleiding Creative Business (CB).

JAAR 1

Propedeuse

In het propedeusejaar werk je in teamverband aan projecten en verken je het hele spectrum van de communicatiebranche. Deze projecten kunnen per jaar verschillen, maar je werkt altijd aan projecten met echte opdrachtgevers. In het eerste jaar zijn dat het Wereld Natuur Fonds, MTV en de gemeente Amsterdam. Tijdens een project krijg je ondersteunende colleges.

Het eerste jaar oriënteer je je breed op het vakgebied. De belangrijkste vakken in de propedeuse zijn marketingcommunicatie, corporate communicatie, onderzoek en schriftelijke en mondelinge communicatie. Je werkt aan projecten met echte opdrachtgevers.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Lees hierover meer op de pagina Studiebelasting.

Jaar 2

In de loop van het eerste jaar ga je een leerroute kiezen. Je stapt dan over naar ons nieuwe onderwijs: Stones.

Het studieprogramma is flexibel en modulair (stones verdeeld over impactgebieden) waarbij je als student je eigen leerroute en tempo kan uitstippelen. Er is flexibiliteit in inhoud, tempo, volgorde en in toets- en lesvormen. Intensieve coaching helpt bij het maken van keuzes in je leerroute. Het studieprogramma is daarmee geschikt voor uiteenlopende studenten die wel eenzelfde doel voor ogen hebben: hun talenten ontwikkelen op het gebied van communicatie en media.

Ga je helemaal voor Communicatie? Dan kies je voor stones die horen bij niveau 2 van de impactgebieden van Communicatie. Als Creative Business meer bij je past kan je kiezen voor stones die horen bij de impactgebieden van Creative Business. Je kunt ook stones kiezen uit de gedeelde impactgebieden. Deze keuzes maak je samen met je coach, zodat je de leerroute kiest die het beste bij jou past.

Vanaf niveau 2 kun je binnen de niveaus zelf de volgorde bepalen van de stones die je volgt. Ons programma is zo opgebouwd dat elke stone van 15 ects binnen een niveau én op zichzelf staat én bijdraagt aan de opbouw van jouw ontwikkeling naar de eindkwalificaties: het niveau op het gebied van kennis, vaardigheden, reflectie en onderzoek dat je behaald hebt na afronden van de opleidingen. Aan het einde van niveau 2 loop je een stage van 10 weken. Daarnaast toetsen we jouw ontwikkeling in de vorm van een tussenassessment als afsluiting van niveau 2. Daar worden alle eindkwalificaties op tussenniveau in samenhang getoetst aan de hand van bewijsstukken.

Jaar 3 en 4

Voor niveau 3 kies je wederom voor stones die aansluiten bij jouw persoonlijke studieroute, ook nu weer in goed overleg met je coach. Nu wordt je definitieve leerroute goed zichtbaar. Heb je je echt gericht op Communicatie, Creative Business of heb je voor een brede route gekozen? Op niveau 3 kun je ook kiezen voor stones in de vorm van een challenge van 30 studiepunten. Dit is een specifieke onderwijsvorm waarbij we werken aan een complex vraagstuk dat vanuit verschillende disciplines benaderd wordt.

Afstuderen

Tijdens het afstuderen haal je nog één keer het allerbeste uit jezelf. Je hebt alle eindkwalificaties behaald tijdens je eindassessment en nu mag je knallen in een beroepsrol en onderwerp waarin jij talentvol bent.

Studiegids

Bekijk hier de studiegids van de opleiding Communicatie.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8 januari 2021