Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Communicatie

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor het havo-profiel Cultuur en Maatschappij geldt dat het vak wiskunde A of B een nadere vooropleidingseis is.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+-toelatingsonderzoek.

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Deficiëntiecursus Wiskunde A
Deficiëntietoets (zelfstandig voorbereiden) Wiskunde A

Meer algemene informatie over Deficiëntie- en opfriscursussen.

N.B. Mocht je de deficiëntietoets wiskunde niet halen of een negatieve uitslag krijgen van het 21+ toelatingsonderzoek, dan is er geen mogelijkheid om de opleiding te volgen.

Communicatie heeft beperkte mogelijkheden voor instroom in de hoofdfase. Je kunt uitsluitend instromen in de hoofdfase als je een propedeuse hebt behaald van een opleiding met hetzelfde CROHO of een propedeuse hebt behaald van een branchegerelateerde hbo- of wo-opleiding (op basis van diplomavergelijking) en na een positief advies van de propedeuse-coördinator. De opleidingsmanager beslist over de toelating.

Hoe werkt het?

Je geeft je op bij Studielink als hogerejaars en je volgt daar verder de procedure. Tegelijkertijd geef je vóór 1 mei 2020 bij het onderwijsbureau van CO aan dat je in aanmerking wilt komen voor plaatsing in het tweede jaar. Je stuurt zo spoedig mogelijk relevante bewijzen op via deze link: kopie diploma’s, cijferlijsten, boekenlijsten en een motivatiebrief (maximaal 1 A4). Na een positieve beoordeling van deze bewijzen plant het onderwijsbureau een beoordelend gesprek voor jou in en laat jou weten welk materiaal je van tevoren moet opsturen voor dat gesprek.

De opleidingsmanager van CO beoordeelt of je op basis van je behaalde diploma’s en het advies van de propedeuse-coördinator in aanmerking komt voor plaatsing in jaar 2.

Na 1 mei 2020 nemen wij geen aanmeldingen meer in behandeling. 

Contactgegevens Onderwijsbureau

Hogeschool van Amsterdam 
Communicatie
t.a.v. Onderwijsbureau - zijinstroom 
Postbus 32
1000 AA Amsterdam
Tel: 020 – 5951700

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.

Meer informatie over Diplomawaardering

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 14 oktober 2019