Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Commerciële Economie

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de aanvullende eisen:

 
  Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij
Havo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen (Economie of Bedrijfs- economie*) + (Wiskunde A of B)
Vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen Economie of Bedrijfs- economie*

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Bij een aantal profielen hebben wij een advies om de kans op succesvolle afronding van deze opleiding te vergroten:

  • Leerlingen met de profielen N&G, N&T en C&M (havo en vwo) adviseren wij Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) te kiezen, als jouw school die mogelijkheid biedt;
  • Leerlingen met het profiel C&M (havo) adviseren wij Wiskunde A te kiezen;
  • Leerlingen met het profiel E&M zijn zonder meer toelaatbaar, maar adviseren wij Bedrijfseconomie (voorheen M&O*) erbij te kiezen.

*Per september 2018 is het vak M&O van naam veranderd naar Bedrijfseconomie.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken. 

Let op! Vanwege de coronacrisis geldt een coulanceregeling bij mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Heb je binnen of buiten de HvA een (vergelijkbare) opleiding gevolgd op bachelor niveau en wil je instromen in een hoger jaar? Op deze pagina lees je welke acties je moet ondernemen.

  1. Doe een inschrijfverzoek

Je dient een inschrijfverzoek in via Studielink en geef aan dat je wilt beginnen in de hoofdfase. Schrijf je uiterlijk op 1 mei in. De Centrale Studenten Administratie (CSA) informeert je binnen enkele werkdagen of je aanvraag wordt:

  • Geaccepteerd: je kunt instromen in de hoofdfase
  • Afgewezen: je kunt niet instromen in de hoofdfase
  • De examencommissie moet beoordelen of je kunt instromen in de hoofdfase.

           2. Beoordeling examencommissie

Als de examencommissie je toelating moet beoordelen, dien je een verzoek in bij de examencommissie waarbij je meestuurt:

  • een gewaarmerkte cijferlijst
  • een verklaring propedeuse

In de reactie van de CSA vind je een link naar het formulier waarmee je het verzoek bij de examencommissie indient. 

Wat is een gewaarmerkte cijferlijst?

Een gewaarmerkte cijferlijst is voorzien van een stempel, handtekening en datum van een bevoegde medewerker van de onderwijsinstelling waar je de betreffende resultaten behaald hebt. Een uitdraai van je resultaten uit het systeem is niet voldoende.

Wat is een verklaring propedeuse behaald?

Een verklaring propedeuse behaald is een verklaring die wordt afgegeven door de examencommissie van je huidige opleiding (veel examencommissies hanteren een behandeltermijn van 2 tot 6 weken).

Voorlopig besluit – definitief besluit aan de hand van diploma

Let op! Op basis van de gewaarmerkte cijferlijst en je verklaring propedeuse neemt de examencommissie een voorlopig besluit. Het definitieve besluit wordt vastgesteld aan de hand van je diploma of propedeuse certificaat. Een kopie van je diploma of propedeuse certificaat verstuur je voor 1 oktober aan de examencommissie. Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Ik wil vrijstellingen aanvragen. Kan dat?

In de brief met het besluit van de examencommissie over je toelating in de hoofdfase staat meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 23 april 2020