Hogeschool van Amsterdam

Vrijstellingen

Commerciële Economie Deeltijd

Bij Commerciële Economie Deeltijd hebben we veel oog voor wat jij al in huis hebt. Je studieprogramma wordt daarom samengesteld op basis van wat je al weet of kunt. Zo kun je vrijstellingen krijgen op basis van eerder behaalde studiepunten en diploma’s op hbo- en wo-niveau. Hierdoor kun je je studie versnellen. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling.

Heb je al eens eerder een opleiding gevolgd of een certificaat behaald? En komt de inhoud daarvan overeen met een van onze semesters? Dan kun je bij de examencommissie om een vrijstelling vragen voor een semester. Let wel, de examencommissie Deeltijd verstrekt alleen vrijstellingen voor volledige semesters, vrijstelling voor een gedeelte van een semester is niet mogelijk. Als je in september met de studie start, moet je verzoek 1 augustus binnen zijn. Als je in februari start, dan is de deadline 1 januari.

Stuur je verzoek via het vrijstellingsformulier per e-mail (Excie.mst@hva.nl) naar de examencommissie. Denk eraan om scans van je diploma's of certificaten én een gewaarmerkte cijferlijst mee te sturen. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-8 weken. Voor vragen kun je contact opnemen via deeltijd.economie@hva.nl

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Bij onze deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt. Ons onderwijs sluit daarop aan. Voor jou als professional met (ruime) werkervaring op hbo-niveau, kan het interessant zijn om gebruik te maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Voordat het betreffende onderwijsonderdeel start, kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring opvoeren, maar ook gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen.

Als je via LOT een voldoende haalt kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het programma overslaan en daardoor versnellen. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is, omdat je moet kunnen aantonen over de gewenste kennis en vaardigheden te beschikken. Denk je voor LOT in aanmerking te komen, geef dat dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 28 maart 2019