Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Commerciële Economie Deeltijd

De deeltijdopleiding Commerciële Economie bestaat uit acht semesters. Je kunt deze semesters afzonderlijk volgen. Door de semesters parallel te volgen, kun je de studie versneld afronden. Op deze pagina vind je een gangbare invulling van het studieprogramma voor de eerste twee jaar.

Jaar 1

Het eerste jaar staat in het teken van Marketing Basics & Sustainability. Je maakt kennis met alle activiteiten die een organisatie in staat stellen om in te spelen op de wensen en behoeften van haar afnemers en om haar marktpositie te versterken. Daarnaast leer je het verband tussen het vakgebied en de verschillende economische en management disciplines.

Marktonderzoek is een ander thema in dit eerste jaar. In dit thema ga je een onderzoek opzetten en uitvoeren. Ook leer je de onderzoeksresultaten op waarde te schatten en deze te gebruiken voor het oplossen van marketingvraagstukken uit de praktijk.

Resultaten na het eerste jaar

  • Presentatie over merk
  • Businessplan voor nieuw merk
  • Marktonderzoeksrapport
  • Marketingplan
  • Nulmeting persoonlijke competentieontwikkeling

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Jaar 2

Strategische Marketing en Management staat samen met Sales Inkoop en Finance centraal in het tweede jaar van de opleiding. Je maakt een sales- en accountplan en leert begrotingen opstellen en presenteren. Daarnaast leer je strategisch plannen en je maakt in teamverband een strategisch marketingplan voor een bestaand nationaal bedrijf. Door praktijkvoorbeelden en gastcolleges krijg je inzicht in de wijze waarop organisaties op het hoogste niveau worden bestuurd.

Resultaten na het tweede jaar

  • Salesplan
  • Offerte en accountplan
  • Strategisch marketingplan
  • Interculturele live-case 

Bekijk de studiegids voor meer informatie over de vakken per studiejaar.

Terug naar de opleidingspagina CE deeltijd

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 6 mei 2019