Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

Commerciële Economie 3-jarig traject

De opleiding Commerciële Economie 3-jarig traject is een voltijd bacheloropleiding. Na drie jaar studeren heb je een volwaardig hbo-diploma. De studie bestaat uit een propedeuse van één jaar en een hoofdfase van twee jaar. Het 3-jarig traject is daarom bedoeld voor analytische, snelle en hardwerkende studenten.

Derdejaarsstudent Nathan Wiersma - CE-3-jarig traject

Theorie bestuderen vind ik interessant maar het gaat voor mij pas echt leven als ik het gelijk kan toepassen. De HvA biedt hier veel mogelijkheden voor.

Lees verder

Jij volgt liever drie jaar praktisch hbo-onderwijs dan aan de universiteit te studeren? Aandacht voor praktijkervaring, ondernemerschap en internationalisering is er volop tijdens deze opleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie zodat je weet wat je straks op de arbeidsmarkt kunt verwachten. Zie hieronder de opbouw per jaar. In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Jaar 1

Centraal in het programma staan vier grote projecten rondom de kernthema’s onderzoek, sales/accountmanagement, operationele marketing en ondernemen/strategie. Voor elk van deze kernthema’s krijg je intensieve en interactieve kennislessen en werkcolleges, waarbij je de kennis die je opdoet meteen kan toepassen in de praktijk van de bijbehorende projecten.

Deze projecten zien er als volgt uit:

Project Onderzoek: Als eerste ga je door middel van onderzoek onder alumni in kaart brengen hoe het CE-werkveld eruit ziet. In wat voor soort functies komen CE-ers terecht? Waar werken ze? Wat zijn hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden? Door dit onderzoek krijg je een beter zicht op de beroepspraktijk van Commerciële Economie. Vervolgens gaat het onderzoeksproject in op het in kaart brengen van de omgeving van een bedrijf, bestaande uit de externe omgeving (de markt) en de interne omgeving (de organisatie zelf).

Project Sales/Account Management: Je gaat in hetzelfde alumni-netwerk wat je in blok 1 in kaart hebt gebracht, actief netwerken en opdrachten binnenhalen voor onderzoeksprojecten. Je gaat vervolgens actief verkoopervaring opdoen door nog nader te bepalen producten of diensten te verkopen. Hiermee geeft de HvA invulling aan het onderwijs van de toekomst: je doet direct vanaf de start iets waarvoor je uiteindelijk wordt opgeleid. Daarnaast ga je bijvoorbeeld gastsprekers werven of wellicht vast een stageplaats regelen. Je bouwt zo proactief aan je eigen netwerk waar je in de toekomst je voordeel mee kan doen.

Project Marketing(communicatie): Je maakt een marketing(-communicatie)plan voor een zelf in blok 2 geworven opdrachtgever. Hierbij staan operationele en digitale marketing centraal.

Project Internationale strategy- en businessdevelopment: Je maakt in het Engels een internationaliseringsplan voor een zelf in blok 2 geworven opdrachtgever.

Verder krijg je lessen en begeleiding in Personal branding, Communicatieve vaardigheden en Engels.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids .

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 februari 2021