Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

Commerciële Economie 3-jarig traject

Jaar 1

Centraal in het programma staan vier grote projecten rondom de kernthema’s onderzoek, sales/accountmanagement, operationele marketing en ondernemen/strategie. Voor elk van deze kernthema’s krijg je intensieve en interactieve kennislessen en werkcolleges, waarbij je de kennis die je opdoet meteen kan toepassen in de praktijk van de bijbehorende projecten.

Deze projecten zien er als volgt uit:

•    Project Onderzoek: Als eerste ga je door middel van onderzoek onder alumni in kaart brengen hoe het CE-werkveld eruit ziet. In wat voor soort functies komen CE-ers terecht? Waar werken ze? Wat zijn hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden? Door dit onderzoek krijg je een beter zicht op de beroepspraktijk van Commerciële Economie. Vervolgens gaat het onderzoeksproject in op het in kaart brengen van de omgeving van een bedrijf, bestaande uit de externe omgeving (de markt) en de interne omgeving (de organisatie zelf).  
•    Project Sales/AM: Je gaat in hetzelfde alumni-netwerk wat je in blok 1 in kaart hebt gebracht, actief netwerken en opdrachten binnenhalen voor onderzoeksprojecten. Je gaat vervolgens actief verkoopervaring opdoen door nog nader te bepalen producten of diensten te verkopen. Hiermee geeft de HvA invulling aan het onderwijs van de toekomst: je doet direct vanaf de start iets waarvoor je uiteindelijk wordt opgeleid. Daarnaast ga je bijvoorbeeld gastsprekers werven of wellicht vast een stageplaats regelen. Je bouwt zo proactief aan je eigen netwerk waar je in de toekomst je voordeel mee kan doen.

•    Project Marketing(communicatie): Je maakt een marketing(-communicatie)plan voor een zelf in blok 2 geworven opdrachtgever. Hierbij staan operationele en digitale marketing centraal.

•    Project Internationale strategy- en businessdevelopment: Je maakt in het Engels een internationaliseringsplan voor een zelf in blok 2 geworven opdrachtgever.

Verder krijg je lessen en begeleiding in Personal branding, Communicatieve vaardigheden en Engels. Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 juli 2020
Tweedejaarsstudente Annick van Dijk - CE-3-jarig traject

Docenten zijn hier net mentoren. Ik leer veel van ze want ze brengen een hoop beroepservaring in de lessen mee

Lees verder