Studielast

Bij deze studie heb je minimaal 20 contacturen per week in het eerste studiejaar en 15 contacturen in de hoofdfase. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Bij Built Environment krijg je colleges, practica, project- en studiebegeleiding.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je 20 tot 30 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 26 augustus 2020