Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Built Environment

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Met een Cultuur en Maatschappij-profiel gelden afwijkende eisen. Kijk hiervoor in onderstaand schema.

Aanvullende eisen

N&T

N&G

E&M

C&M

Havo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar

Vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen Wiskunde A of Wiskunde B

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Aanbevelingen

Als je op je middelbare school je profiel nog moet kiezen en je wilt de leerroute Bouwkunde doen raden wij je aan, als jouw school die mogelijkheid biedt, de vakken Wiskunde B en Natuurkunde te kiezen. Op deze manier vergroot je je kans op succesvolle afronding van de opleiding.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Ontbrekend vak of verkeerd profiel

Heb je examen havo gedaan met het profiel C&M, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van de profielen N&T of E&M. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheid om deelcertificaten te halen.

Heb je eindexamen vwo gedaan met C&M dan word je toegelaten als je een voldoende haalt voor een cursus Wiskunde a of b die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 23 september 2020