Toelatingseisen

Built Environment

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Met een Cultuur en Maatschappij-profiel gelden afwijkende eisen. Kijk hiervoor in onderstaand schema.

Aanvullende eisen

N&T

N&G

E&M

C&M

Havo

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Geen extra
eisen

Niet toelaatbaar

Vwo Geen extra eisen Geen extra eisen Geen extra eisen Wiskunde A of Wiskunde B

MBO

Met een mbo-diploma niveau 4 voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 kun je een hbo-opleiding starten in studiejaar 2022-2023. Er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Heb jij je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Ontbrekend vak of verkeerd profiel

Heb je examen havo gedaan met het profiel C&M, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van het volwassenenonderwijs voor alle profielvakken van de profielen N&T of E&M. Informeer bij een ROC in je eigen regio (afdeling volwassenenonderwijs) naar de mogelijkheid om deelcertificaten te halen.

Heb je eindexamen vwo gedaan met C&M dan word je toegelaten als je een voldoende haalt voor een cursus Wiskunde a of b die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 5 april 2022