Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Civiele Techniek

Omdat de opleiding Built Environment de inhoud van haar opleiding afstemt op nieuwe rollen in de snel veranderende wereld van van bouwwerken, vastgoed en gebieden, ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Als civiel technicus ontwerp je alle essentiële infrastructurele onderdelen van de wereld om ons heen: autowegen, spoorwegen, waterwegen, bruggen, tunnels, dijken, sluizen, viaducten en rioleringsnetten. Uiteraard zorg je er ook voor dat deze duurzaam en veilig zijn. Zo is het feit dat Nederlanders kunnen wonen en werken in een waterrijk land zonder te verdrinken, voor een groot deel aan civiel technici te danken.

Na je studie kun je aan de slag bij een ingenieurs- of adviesbureau (waar je ontwerpt, en advies geeft aan verschillende opdrachtgevers), bij een aannemer (werkvoorbereiding of uitvoering van bijvoorbeeld een snelweg of een kademuur) of bij een waterschap, gemeente of Rijkswaterstaat (waar je je onder andere bezighoudt met bouwplannen, waterbeleid of veiligheid tegen overstromingen).

Op jouw visitekaartje kan staan:

Constructie

 • constructeur
 • projectleider
 • uitvoerder civiele kunstwerken
 • ondernemer/directeur

Water

 • uitvoerder waterbouwkundige werken
 • projectleider waterbeheer
 • specialist kustverdediging
 • adviseur waterkeringen
 • hoofd bodemsanering
 • beleidsadviseur stedelijk water

Verkeer

 • verkeerstechnisch ontwerper
 • verkeerskundig adviseur
 • beleidsmedewerker verkeer / infrastructuur
 • projectleider infrastructuur
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 november 2016