Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Civiele Techniek

Civiele Techniek is een leerroute met veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn er excursies en gastdocenten die komen vertellen over hun ervaringen en projectopdrachten.

Je vindt het belangrijk dat iedereen op een prettige manier kan wonen, werken, reizen en recreëren en je wilt daar graag je bijdrage aan leveren. Je bent goed in technische vakken, kunt goed met anderen samenwerken en wil niet de hele dag achter je bureau zitten. Want als civieltechnisch ingenieur ben je regelmatig aanwezig bij de uitvoering van allerlei grote projecten, zoals bij de aanleg van een tunnel, eiland of waterkering. Als je een goede civieltechnisch ingenieur wilt worden, is een brede vakkennis van de civiele techniek nodig, aangevuld met diepgaande kennis op het gebied van de door jouw gekozen afstudeerrichting. 

Informatie over de vakken vind je in  de Studiegids.

  

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 10 juli 2019