Hogeschool van Amsterdam

Stages en projecten

Civiele Techniek

Samen met medestudenten ga je tijdens projecten en tijdens de stage aan de slag met creatieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. Doel: wat je geleerd hebt meteen toepassen en de praktijk goed leren kennen.

Tijdens projecten krijg je als projectteam een praktijksituatie voorgelegd waarbij jullie zelf de oplossingen voor de aangedragen problemen dienen te vinden. Er wordt een groot beroep gedaan op je creativiteit en samenwerkingsvermogen. Door het met elkaar bedenken van oplossingen en het raadplegen van vakliteratuur maak je je veel kennis eigen. 

Studenten Civiele Techniek werkten en werken aan de volgende projecten:

  • Ontwerp van tracé en onderzoek naar aanlegtechnieken van een pijpleiding in een complex projectgebied met een kruising met de Amstel;
  • Technische haalbaarheidsstudie voor de aansluiting van de A6-A9, met name de aansluitingen op het knooppunt Muiderberg (A6/A1) en het knooppunt Holendrecht (A9/A2);
  • Maatschappelijk verantwoord ontwerp van de uitbreiding van de Rotterdamse haven met een nieuw stuk land in zee en maatregelen om daarbij schade aan de natuur te compenseren;
  • Ontwerp van een droogmakerij in het Markermeer.

Een paar voorbeelden van (afstudeer)stages:

  • Onderzoek naar de invloed van golven op een dijk bij Rijkswaterstaat;
  • Bij BAM meewerken aan de spraakmakende verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam;.
  • Onderzoek bij Arcadis naar een knelpunt op de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle;
  • Berekeningen maken aan de hand van een computerprogramma.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 22 september 2016