Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Civiele Techniek 3-jarig traject

Na de succesvolle afronding van de opleiding Built Environment mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je kunt gaan werken, maar je kunt ook kiezen voor een vervolgstudie, een zogenaamde master.

De leerroute Civiele Techniek sluit aan op de driejarige masteropleiding Structural Engineering van de Hogeschool van Amsterdam, mits je als afstudeerrichting Constructie hebt gekozen. 

Na het volgen van een doorstroomminor kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de masteropleiding Civiele Techniek aan de TU Delft. Deze opleiding duurt twee jaar.

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 23 september 2016