Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1 en 2

Bouwtechnische Bedrijfskunde

Heb je na de brede oriëntatie in het eerste jaar een keus gemaakt voor de leerroute Bouwtechnische Bedrijfskunde, dan verdiep je je verder in de vakgebieden Integrale Bouwtechniek, Functie, Vorm, Omgeving, Informatiemanagement, Bedrijfskunde, Recht en Economie.

Ook sociale en communicatieve vaardigheden krijgen alle aandacht. In verschillende opdrachten worden vraagstukken uit beroepspraktijk behandeld op het gebied van beheer en toekomstvisie, herontwikkeling en planontwikkeling van gebouwen en terreinen en de functies, faciliteiten en technische installaties in een gebouw.

Tijdens deze leerroute krijg je vakken als:

  • Vastgoedwet- en regelgeving
  • Vastgoedeconomie
  • Bedrijfsmatig vastgoed en huisvesting
  • Bouwkunde
  • Vergaderen, Presenteren en Adviseren

Vanaf het tweede jaar kies je een afstudeerrichting. In de tweede helft van het tweede jaar breng je het geleerde in praktijk. Je werkt met studenten uit de twee andere leerroutes (Bouwkunde en Civiele Techniek) samen aan een project van een half jaar en leert over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 28 november 2016