Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Bouwkunde

Na de succesvolle afronding van de opleiding Built Environment mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Deze opleiding is bij de DUO-IB-Groep bekend onder code 39280. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de DUO-IB-Groep is Built Environment de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 september 2016