Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Bouwkunde

Na de succesvolle afronding van de opleiding Built Environment mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je kunt gaan werken, maar je kunt ook kiezen voor een vervolgstudie, een zogenaamde master.

De leerroute Bouwkunde sluit aan op de driejarige master-opleiding Structural Engineering van de Hogeschool van Amsterdam, mits je als afstudeerrichting Constructie hebt gekozen. 

De leerroute Bouwkunde sluit direct aan op de masteropleiding van de Technische Universiteit Delft, mits je als minor het doorstroomprogramma hebt gekozen.

Als je bijvoorbeeld architect wilt worden, kun je na je specialisatie architectuur terecht op de vierjarige deeltijd masteropleiding van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst of op de tweejarige masteropleiding Architectuur van de TU Delft.

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 23 maart 2018