Toelatingseisen

Biomedische Technologie

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma met een profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid + Natuurkunde/NLT. Je kunt ook worden toegelaten met een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma.

Aanvullende eisen
N&T N&G E&M C&M
Havo

Geen extra
eisen

Onderzoek & Ontwerpen of Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar
Vwo

Geen extra
eisen

Onderzoek & Ontwerpen of Natuurkunde of Natuur,
Leven en Technologie

Niet toelaatbaar Niet toelaatbaar

AANBEVELINGEN

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben adviseren we je, als jouw school die mogelijkheid biedt, Wiskunde B en Biologie te kiezen om je kans op een succesvolle afronding van de opleiding te vergroten. Ben je al verder in je vooropleiding en heb je geen Wiskunde B gehad? Dan is het mogelijk om een opfriscursus te volgen en op die manier vast een basis te leggen. Lees meer.

BUITENLANDS DIPLOMA

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

TAALSCHAKELTRAJECT

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

ONTBREKENDE VAKKEN

Als je geen eindexamen hebt gedaan in een op meer aanvullende vakken die wel verplicht zijn (zie toelatingsschema), dan kun je met een certificaat voor dat vak/die vakken toch toegelaten worden. Dat certificaat krijg je als je een voldoende haalt voor de cursus die de HvA aanbiedt. Kijk voor meer informatie bij deficiëntie- en opfriscursussen.

MBO

Met een mbo-diploma niveau 4 voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 kun je een hbo-opleiding starten in studiejaar 2022-2023. Er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Heb jij je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 mei 2022