Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Bestuurskunde

Bestuurskundigen hebben inzicht nodig in het functioneren van het openbaar bestuur, het belang van recht in de samenleving en in de werking van de economie. In de eerste twee jaar van Bestuurskunde bouw je een brede basis van kennis en vaardigheden op.

Vakken

In het eerste jaar krijg je verschillende hoofdvakken:

 • Bestuurskunde
 • Recht
 • Politicologie
 • Sociologie
 • Economie
 • Management en Organisatie

In het tweede jaar volg je dezelfde hoofdvakken met meer diepgang op gespecialiseerde thema’s, zoals governance, netwerksamenwerking en grootstedelijke vraagstukken.

Vaardigheden

Je leert de vaardigheden waarmee je straks je beroep professioneel kunt uitoefenen:

 • werken in projecten
 • communicatieve vaardigheden
 • presenteren
 • beweringen onderbouwen
 • jezelf staande houden in een discussie
 • onderzoek doen

In het tweede jaar bereid je je tijdens beroeps- en onderzoeksvaardighedenvakken onder meer voor op de stage in jaar 3.

Projectopdrachten

In zowel het eerste als tweede jaar werk je aan praktijkopdrachten van diverse organisaties in Amsterdam, zoals stadsdelen of fieldlabs. Een projectcoach begeleidt je bij de uitvoering van de opdrachten.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020