Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Bestuurskunde

Tijdens de opleiding Bestuurskunde werk je op verschillende manieren aan onderzoeksvaardigheden voor praktijkgericht onderzoek.

Een bestuurskundige verklaart op systematische wijze maatschappelijk problemen en stelt beleidsverbeteringen voor. Zo ontwikkel je nieuwe inzichten en kennis over bestaande maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek neemt een belangrijke plaats in bij de opleiding:

  • Je vertaalt kwesties die in de grootstedelijke actualiteit spelen naar een onderzoeksvraag.
  • Je ontwikkelt een onderzoeksstrategie waarmee je de onderzoeksvraag beantwoordt.
  • Je leert adviezen formuleren op basis van je onderzoek.
  • Je ontwikkelt vaardigheden voor praktijkgericht onderzoek bij het vak Beroeps- en Onderzoeksvaardigheden, de projectopdrachten, je stage en uiteindelijk het afstuderen.

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Onderzoek door studenten

In opdracht van het lectoraat Armoede Interventies doen studenten Bestuurskunde onderzoek naar financiële zelfredzaamheid onder jongeren. Studenten onderzoeken of het huidige beleid effectief is en maken alternatief beleid op basis van ervaringen van jongeren die tegen financiële problemen aanlopen. Dit verwerken de studenten in een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Bij het vak Beroeps- en Onderzoeksvaardigheden is onder andere aandacht voor kwalitatieve onderzoeksmethoden, kwantitatieve data-analyse en het formuleren van het uiteindelijk beleidsadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2018