Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

Bedrijfskunde

Jaar 3

In de laatste 2 jaar geef je een meer persoonlijke invulling aan je opleiding. Je loopt stage bij een organisatie van jouw keuze en je volgt een minor.

Stage in binnen- of buitenland?

Je stage is een belangrijke kennismaking met het bedrijfsleven. Misschien loop je wel stage bij Rabobank, ING of bij Heineken. Een stage in de non-profit sector of bij de overheid kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld bij de gemeentes Amsterdam of Zaandam. Wil je ervaren hoe het is om in het buitenland te werken, dan kun je zowel in jaar 3 (stage, minor) als in jaar 4 (afstuderen) naar het buitenland. 

Verdiepen of verbreden met een minor

In het derde jaar volg je gedurende een semester een minor. Dit is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Je kunt een minor binnen of buiten je vakgebied kiezen. Voorbeelden van minoren zijn Inspirerend Leiderschap, Psychologie van Leren Veranderen in Organisaties of Business Excellence. De minor kan je volgen aan de HvA, maar ook aan een andere hogeschool in binnen- of buitenland.

Jaar 4

Nadat je je in het vierde studiejaar hebt verdiept in je beroepsmogelijkheden, rond je je studie af met een afstudeeropdracht. Dat is een opdracht van of bij een organisatie naar keuze. Samen met de opdrachtgever formuleer je een probleemstelling die je onderzoekt en toepasbaar maakt voor de praktijk van de opdrachtgever. De afstudeeropdracht is je visitekaartje bij je sollicitatie.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 8 april 2019