Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Bedrijfskunde Deeltijd

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Heb je een havo of vwo-diploma? Dan gelden er voor jou extra eisen. Lees hieronder meer over de extra eisen. Werk in een relevant beroepenveld is belangrijk. Er is geen stage in de deeltijdopleiding opgenomen en dat betekent dat de verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden in het bedrijf of de organisatie waarin je werkt.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de extra eisen:

 

Havo

Vwo

Natuur & Techniek

Economie of M&O of Bedrijfseconomie Economie of M&O of Bedrijfseconomie

Natuur & Gezondheid

Economie of M&O of Bedrijfseconomie Economie of M&O of Bedrijfseconomie

Economie & Maatschappij

Geen extra eisen Geen extra eisen

Cultuur & Maatschappij

Economie of M&O of Bedrijfseconomie of Maatschappij-

wetenschappen
 

Economie of M&O of Bedrijfseconomie of Maatschappij-

wetenschappen

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen. Neem contact op met je opleiding via deeltijd.economie@hva.nl om te bepalen of je toelaatbaar bent.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je deze hbo-opleiding starten, er zijn geen extra eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

De deeltijdopleiding is ingericht rondom een beroep. Theorie wordt direct vertaald in beroepsproducten. De kans dat je de opleiding succesvol afrondt, is daarom groter wanneer je:

  • in een relevante sector werkt op beginnend hbo-niveau
  • redelijk zelfstandig werkt
  • regelmatig samenwerkt met collega's
  • tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt
  • je competenties kunt ontwikkelen en beroepsproducten kunt maken
  • het Nederlands goed beheerst (instroomniveau is B2, uitstroom is C1)

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Door eerder afgeronde opleidingen en/of werkervaring kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. In alle gevallen bepaalt de examencommissie van de opleiding per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting en/of vrijstellingen. 

Lees meer

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Terug naar homepage opleiding Bedrijfskunde Deeltijd

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 september 2019