Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Bedrijfskunde Deeltijd

De vierjarige deeltijdopleiding Bedrijfskunde bestaat uit acht semesters van een half jaar. Gedurende de opleiding zijn er twee belangrijke uitgangspunten: het ontwikkelen van competenties en de beroepspraktijk.

Studieopbouw

De deeltijdopleiding is opgebouwd uit acht semesters van een half jaar. Een semester bestaat uit twee studieblokken van elk tien weken. Alleen het semester Persoonlijke Professionalisering volg je parallel aan de andere semesters, tot aan het einde van je studie. Dit semester gaat namelijk over competentieontwikkeling, hier werk je continu aan. Als alles goed gaat, kun je deze studie in 3,5 jaar afronden.

Sneller door de studie? 

Dat is mogelijk. Bijvoorbeeld door twee semesters tegelijk te volgen; je hebt dan colleges in de avonduren én op zaterdag. En heb je als professional al (ruime) werkervaring op hbo-niveau? Dan kun je wellicht jouw werkervaring verzilveren met een Leerweg Onafhankelijke Toets (LOT). Lees meer of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

De beroepspraktijk centraal: vandaag leren, morgen doen

Een van de uitgangspunten van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde is de beroepspraktijk. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven. Tijdens deze lessen leer je een strategisch plan of implementatieplan schrijven, een veranderplan opstellen of een coachtraject ontwerpen. De kennis die je opdoet kun je direct toepassen op je werkplek. In jouw klas zit je gemiddeld met 20 studenten (werkgroepgrootte). 

Competentiegericht onderwijs

Het tweede uitgangspunt van de opleiding is het ontwikkelen van competenties. Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Het oefenen en trainen van competenties komt daarom veelvuldig terug in colleges, workshops en projecten én op je werkplek en privé. Gedurende de studie ontwikkel je negen competenties

Terug naar homepage opleiding Bedrijfskunde Deeltijd

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 september 2019