Minoren Aviation

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Dit kan bij je eigen opleiding, maar je kunt je kennis ook verbreden bij een minor van een andere opleiding. De opleiding Aviation heeft twee eigen minoren.

Minor Design, Build en Fly (DBF)

Samen met je medestudenten ontwerp je een drone (fixed wing) die een missie moet vliegen. Je doet dit onder begeleiding van een docent. Met behulp van een simulator werk je aan de stabiliteit en prestaties van het ontwerp.

Is je ontwerp goedgekeurd? Dan bouw je de drone. Met softwarematige sterkteberekeningen leer je de juiste dimensies bepalen van de dragende delen. Is de bouw goed uitgevoerd? Dan komt de spannendste fase: vliegen.

De drone heeft een autopilot, een camera en een GPS. Je missie: drop een 'voedselpakket' bij een vastgesteld doel. Je gebruikt de camera, maar je moet ook van tevoren de vliegroute programmeren met zogenaamde waypoints. Hoe dichter het pakket bij het doel ligt, des te hoger het eindcijfer.

Je krijgt vakken als:

  • Stabiliteit en besturing
  • Prestatieleer
  • CAD/FEM (computerprogramma's)
  • Constructiemethodes
  • Elektrotechniek
  • Meet- en Regeltechniek

Minor Gasturbines

Je verdiept je in de wereld van gasturbines die veel gebruikt zijn in de techniek. Bijvoorbeeld als vliegtuigmotoren, motoren van (marine)schepen of energie-opwekkers

Je leert over onderhoud, materialen en techniek. En over milieu en procesautomatisering. Tijdens gastlessen en excursies maak je kennis met de praktijk. De theorie pas je meteen toe in praktijkprojecten.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 26 augustus 2020