Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Aviation

Je bent met elk havo- of vwo-profiel toelaatbaar met uitzondering van de havo-en vwo-profielen Cultuur en Maatschappij. Lees hieronder hoe je met dit profiel toch toelaatbaar kunt worden. Je bent ook toelaatbaar met een mbo-diploma op niveau 4.

Heb je examen havo/vwo gedaan met een profiel C&M, dan kun je alleen toegelaten worden met deelcertificaten van havo of vwo voor de volgende profielvakken: Een combinatie van Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde, of een combinatie van Wiskunde A of B, Biologie en Scheikunde, of een combinatie van Wiskunde A of B, Economie en Geschiedenis.

Informeer bij een ROC in je regio naar de mogelijkheid om deze deelcertificaten te halen.

Als je op je middelbare school nog geen profiel hebt gekozen adviseren we je Wiskunde B en Natuurkunde te kiezen om je kans op een succesvolle afronding van de opleiding te vergroten. Als je de richting 'Operations' wilt doen raden we je aan ook Economie of M&O te kiezen als jouw school die mogelijkheid biedt.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

MBO-vertraging door coronamaatregelen

Wij kunnen ons voorstellen dat je in het laatste jaar van je mbo-opleiding door de maatregelen rond het coronavirus één of een aantal kleine studieonderdelen niet kunt afronden. Je ontvangt dan geen mbo-diploma aan het einde van dit schooljaar. Om te voorkomen dat studenten hierdoor niet kunnen doorstromen naar het hbo, wordt momenteel op landelijk niveau overlegd  hoe de doorstroming naar het hbo voor deze studenten zo goed mogelijk geregeld kan worden. De HvA is aangesloten bij dit overleg en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra meer bekend is, lees je dat op deze pagina. Wil je in september kunnen starten met een HvA-opleiding, meld je dan voor 1 juni 2020 aan.  

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 14 april 2020