Hogeschool van Amsterdam

LUCHTVAART HERSTELLENDE VAN DE CORONACRISIS

Het valt niet te ontkennen: de luchtvaartsector is hard geraakt door de Coronacrisis. Alle luchtvaartbedrijven en toeleveranciers moesten sterk bezuinigen, werktijdverkorting aanvragen en/of mensen ontslaan. Met uitzondering van de luchtvrachtsector is de luchtvaart vorig jaar piepend en krakend tot stilstand gekomen. De laatste maanden zien wij een hoopvolle herstart, waarbij de mate van groei varieert per sector en werelddeel. Ondanks deze herstart (en de weer zeer actuele vraag naar technisch geschoold personeel) kunnen wij ons als HBO luchtvaartopleidingen goed voorstellen dat de corona-crisis in de luchtvaart vragen oproept als je net voor een studie Aviation hebt gekozen of wilt gaan kiezen.

De luchtvaart reageert altijd sterk op economische ontwikkelingen. Onze gehele sector is ondanks alle crisissen de afgelopen 50 jaar sterk blijven groeien; en ook hier zaten zeer ingrijpende crisissen tussen. Hoewel de huidige ontwikkelingen van grote invloed zijn voor de korte termijn, verwachten wij dat de luchtvaart zich op de langere termijn verder zal ontwikkelen en dat de trend, van de afgelopen 50 jaar, niet verandert. De sector blijft voor grote uitdaging staan, zoals het reageren op klimaatveranderingen middels adaptatie van nieuwe technologieën, groei in Azië en andere delen van de wereld en de vergrijzing van de huidige medewerkers.
De boodschap van de open dag dat luchtvaart een studie met toekomstperspectief is, is nog steeds actueel voor de langere termijn. Er is een continue behoefte aan technisch geschoold personeel, zowel binnen als buiten de luchtvaart.

Het motto van de Aviation Academy; ‘sustainable operational readiness’, is daarom nog steeds van toepassing. Zowel nu als in de toekomst.
De luchtvaart heeft, meer dan ooit, young professionals nodig om de toekomst van de sector te verstevigen en verder vorm te geven. Mocht je toch nog vragen hebben of willen overleggen over je studiekeuze. Dan kun je contact met ons opnemen via mtaviation@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 15 september 2021