Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Aviation

In het derde jaar volg je een minor en doe je een stage. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. In het vierde jaar doe je een afstudeeropdracht.

De opleiding heeft een aantal eigen minoren:

Tijdens deze minor ontwerp je een drone (fixed wing) die een missie moet vliegen. Je doet dit samen met een aantal medestudenten en onder begeleiding van een docent. Tijdens het ontwerpproces werk je aan de stabiliteit en prestaties van het ontwerp. Je gebruikt hiervoor een simulator.

Wordt jouw ontwerp goedgekeurd? Dan ga je de drone bouwen. Met behulp van softwarematige sterkteberekeningen leer je de juiste dimensies bepalen van de dragende delen. Is de bouw goed uitgevoerd? Dan komt de spannendste fase: vliegen.

De drone is voorzien van een autopilot, camera en GPS. De uiteindelijke missie van jouw drone? Drop een 'voedselpakket' bij een vastgesteld doel. Je gebruikt hiervoor de camera, maar moet ook van tevoren de vliegroute programmeren met behulp van zogenaamde waypoints. Hoe dichter het pakket bij het doel ligt, des te hoger het eindcijfer.

Vakken die aan bod komen:

 • Stabiliteit en besturing
 • Prestatieleer
 • CAD/FEM (computerprogramma's)
 • Constructiemethodes
 • Elektrotechniek
 • Meet- en Regeltechniek  

Verdiep je tijdens deze Engelstalige minor in de wereld van gasturbines. Gasturbines worden veel gebruikt in de techniek. 

Bijvoorbeeld als:

 • vliegtuigmotoren
 • motoren van (marine)schepen
 • energie-opwekkers

Onderwerpen die tijdens de minor aan bod komen zijn:

 • onderhoud
 • materialen
 • techniek
 • milieu
 • procesautomatisering

Tijdens gastlessen en excursies maak je kennis met de praktijk. En de theorie kun je meteen toepassen in praktijkprojecten. 

 

Je kunt ook een minor in het buitenland volgen.

Gedurende de opleiding doe je ook onderzoeksvaardigheden op. Aviation heeft een eigen onderzoeksprogramma waar docenten ook nauw bij zijn betrokken. Wil je je verder verdiepen in onderzoek? Dan kun je het honoursprogramma volgen in het vierde jaar. Dit is tevens een goede voorbereiding op een master.

 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 4 juli 2018