Studielast

AMFI - Amsterdam Fashion Institute

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacturen

Bij AMFI heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. De contacttijd bij AMFI bestaat onder meer uit workshops, toolshops, hoorcolleges, coaching en assessments. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Het eerste jaar is gericht op individuele ontwikkeling. De klas (werkgroepgrootte) bestaat uit 25 studenten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 24 uur per week alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en assessments door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van het AMFI minder dan 45 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer dan krijg je het predicaat cum laude.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8 juli 2021