Jaar 3 en 4

Studieprogramma AMFI

In het derde en vierde jaar van het AMFI ga je je talent verder ontwikkelen. Bij AMFI noemen we dit het Flexibele Programma. Je kiest voor een specialisatie, een minor en een stage. De volgorde van het programma is vrij. Je keuze is afhankelijk van je talent en welk doel je voor ogen hebt. Het laatste semester van je studie besteed je aan een afstudeerproject.

STAGE

Gedurende het Flexibele Programma loop je twintig weken fulltime stage bij een modebedrijf. AMFI onderhoudt veel goede contacten met het bedrijfsleven voor stages, maar uiteraard heb je de vrijheid om zelf een geschikte stageplek te zoeken in binnen- of buitenland.

SPECIALISATIES

De specialisatieprogramma’s zijn programma’s van een halfjaar, die verdieping geven aan en verbonden zijn met de verschillende dimensies.

AMFI biedt de volgende specialisaties binnen de drie dimensies aan:

Design

  • Collection (een collectie ontwikkelen in het handschrift van een designer of een merk)

Business and Development (voorheen Management)

  • Make & Buy: ontwikkelen en inkopen van mode voor retailers in de rol van inkoper en productmanager.
  • Fashion Marketing & Innovation: ontdekken en begrijpen van consumenten tribes, hun relatie met merken en retail en het ontwikkelen van innovatieve marketing.
  • International Production: ontwikkelen van commerciële, technische en productiemanagementvaardigheden tijdens een praktijkopdracht in het buitenland.

Branding

  • Brands & Identity: creëren en communiceren van een fashion merkidentiteit.
  • Brands & Innovation: ontwikkelen van toekomstige scenario's tussen producenten, producten en consumenten.
  • Fashion & Visual Culture: analyseren en produceren van korte modefilms .

Alle richtingen

  • iNDiViDUALS: in-house modelabel gerund door derde- en vierdejaarsstudenten AMFI - vanuit een industrieperspectief naar een perspectief op de industrie.

MINOR

Minoren zijn semesterprogramma's van een halfjaar waarmee je je studie in het derde of vierde jaar kunt verdiepen of verbreden. Je kunt de minor van 30 ECTS (of 2 minoren van 15 ECTS) zowel bij ons volgen, als bij een andere opleiding van de HvA of andere hogeschool of universiteit. Er is dus sprake van keuzevrijheid, maar er zijn ook instapvoorwaarden per minor.

Kijk voor meer informatie op de pagina over Minoren.

AMFI biedt de volgende minoren aan:

AFSTUDEERFASE

Het laatste semester van je studie besteed je aan een afstudeerproject bijvoorbeeld:

  • een scriptie over een uitgebreide trend forecast schrijven, of een eigen collectie of installatie ontwerpen.
  • een scriptie schrijven gebaseerd op een probleemstelling van het bedrijfsleven, of een eigen gekozen onderzoeksonderwerp dat voor de mode-industrie relevant en nuttig is.

Bekijk de studiegids voor meer informatie over het Flexibele Programma bij AMFI Fashion & Design , Fashion & Branding , Fashion & Business and Development .

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 8 juli 2021