Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

AMFI - Amsterdam Fashion Institute

Je wordt tot het AMFI toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Bij een havodiploma gelden aanvullende eisen. Bekijk hieronder de toelatingsprocedure of aanbevelingen per vooropleiding.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. In het schema hieronder staan de aanvullende eisen voor het AMFI.

HAVO

VWO

Natuur & Techniek

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

Natuur & Gezondheid

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

Economie & Maatschappij

Geen aanvullende eisen

Geen aanvullende eisen

Cultuur & Maatschappij

Wiskunde A of B

Geen aanvullende eisen


Heb je je havodiploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt de opleidingsmanager of je voldoet aan de toelatingseisen.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Wel raden we je dringend aan om een combinatie van wiskunde en economie in je vakkenpakket te kiezen. Op www.leerverder.nl vind je informatie over de aansluiting en doorstroming van mbo naar hbo.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september van de start van het studiejaar worden toegelaten tot de opleiding.

AMFI gelooft in kwaliteit boven kwantiteit. Daarom heeft AMFI een selectieprocedure voor alle studenten die zich uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink. Deze selectie bestaat onder andere uit het invullen van een huiswerkformulier, een opdracht op de selectiedag, een digitale multiple-choice test en een motivatiegesprek. Het resultaat van de selectie ontvang je uiterlijk 4 weken na deelname. Op 15 April word je via Studielink op de hoogte gebracht van je rangnummer en eventuele plaatsing voor de opleiding.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder Praktische zaken onder Toelating.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

TAAL- EN SCHAKELTRAJECT

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 23 september 2020