Hogeschool van Amsterdam

Organen en raden

Taskforce: Diversity and Inclusion

Wij omarmen diversiteit en inclusie. Wij streven ernaar een respectvolle en harmonieuze leer- en werkomgeving te creëren voor al onze studenten, docenten en medewerkers. Dit past binnen onze ambitie en visie om een diverse gemeenschap van gamechangers op te leiden. De leden van onze taskforce Diversity and Inclusion hebben richtlijnen opgesteld voor onze AMFI-gemeenschap, rekening houdend met de stem van de studenten en de gebeurtenissen uit het verleden. Deze richtlijnen kunnen worden onderverdeeld in vijf hoofdthema’s: veilige omgeving, inclusie, communicatie, feedback en opleiding. Klik hier om ze alle vijf te bekijken: https://amfi.nl/storage/files/AMFI_DiversityInclusion_Guidelines.pdf

Contact: diversityandinclusivity_amfi@hva.nl

Website: https://amfi.nl/diversity-inclusion

Leden

Kernteam:

 • Karime Salame
 • Isabella Doelwijt
 • Arletta Kaper
 • Rubia Heyer

Input team:

 • OC
 • Natalie Koop-Kammeron
 • Natalie Brandt
 • Serkan Kose
 • Luka Tapken
 • Marvin Stanley
 • Yophi Ignacia

Begeleiding & Accordering:

 • Dirk Reynders
 • Peter Leferink
 • Zinzi de Brouwer
 • Aliya Celik
 • Astrid Elburg
 • Saskia van der Lee

Taskforce: Community & Safety

De nieuwe AMFI taskforce Community & Safety (Gemeenschap en Veiligheid) is verantwoordelijk voor het verbeteren van de leer- en werkomgeving bij AMFI, en tegelijkertijd voor het versterken van een gezonde en florerende onderwijscultuur. De taskforce voorkomt en gaat machtsmisbruik, misdragingen in welke vorm dan ook en/of discriminatie actief tegen. In nauwe samenwerking met de verschillende organen binnen het AMFI zet C&S zich in voor het kweken en versterken van saamhorigheid en veiligheid onder studenten en medewerkers, terwijl de taskforce ongewenst gedrag binnen de AMFI-gemeenschap onverwijld aanpakt en voorkomt.

Contact: communitysafetytaskforce.amfi@hva.nl.

Leden

 • Liza Schaeffer
 • Carlotta Kelber
 • Zinzi de Brouwer
 • Dirk Reynders
 • Arletta Kaper

Studentenraad

Waar we voor staan:

 • Positiviteit: een veilige en prettige plek creëren op school
 • Gemeenschap: een plek creëren waar we met elkaar kunnen samenwerken
 • Vertrouwen opbouwen: een vertrouwde en betrouwbare plek creëren waar studenten naartoe kunnen en zich gesteund voelen
 • Informeren: (Media-)kanalen creëren om studenten te informeren en te verbinden

OC

De Opleidingscommissie (OC) vertegenwoordigt studenten en docenten in het bewaken van de kwaliteit van de opleiding. Wij hebben een directe lijn met de directie en hogere organen binnen de faculteit en bieden advies en opbouwende feedback namens studenten en docenten. Wij dienen de kwaliteit van de opleiding en bevorderen een focus op alle behoeften die door de studenten en docenten worden aangegeven.

Contact: oc-amfi@hva.nl

Leden

 • Interim-voorzitter:
 • Bastiaan van der Hoek

Docentleden:

 • Guido Kerssens
 • Hanneke Overdiep
 • Alina Morar

Studentleden:

 • Sophia Kiefer
 • Carlotta Weber
 • Ini Lim
 • Daan van Bruggen
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 mei 2021