Studieprogramma

Je volgt colleges, workshops en trainingen die door docenten en professionals uit de beroepspraktijk worden gegeven. Wat je leert pas je meteen toe in de praktijk door samen met je medestudenten te werken aan opdrachten voor bedrijven uit de regio. Je wordt daarbij gecoacht door een docent met veel kennis van de praktijk.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit acht blokken van elk tien weken (15 EC). De eerste vijf blokken hebben steeds dezelfde opbouw: je begint met een kick-off waarna je eerst aan de slag met een oriëntatieopdracht. Vervolgens maak je een professionaliseringsopdracht en een bedrijfsopdracht.

De professionaliseringsopdracht is een actuele opdracht uit de praktijk die je op school uitvoert. De bedrijfsopdracht is een groepsopdracht die je met medestudenten in opdracht van een externe opdrachtgever uitvoert, eventueel bij de opdrachtgever zelf. Je gaat bijvoorbeeld operationele bedrijfsprocessen beschrijven en interpreteren en komt met verbetervoorstellen. Of je stelt een jaarrekening samen van een mkb-onderneming, analyseert deze en verzorgt de belastingaangifte.

In de blokken 6 en 8 staat jouw afstuderen centraal. Het 7e blok is een keuzeblok waarmee je je kennis kan verdiepen of verbreden.

Theorie en praktijk

Bereid je voor op vakken als Bedrijfsadministratie (boekhouden), Bedrijfseconomie, Omzetbelasting, Beroepscode en Ethiek, Administratieve Organisatie, Organisatiekunde (bedrijfsprocessen), Engels en Nederland en kennis van softwareprogramma's (o.a. SAP, PowerBI, Lean).

Naast deze vakkennis leer je alle vaardigheden die je in de beroepspraktijk nodig hebt. Denk aan samenwerken, projectmatig werken en het schrijven van adviesvoorstellen. Verder word je op het beroep voorbereid met trainingen, workshops en praktijkopdrachten uit de beroepspraktijk. Regelmatig worden gastsprekers uit het werkveld uitgenodigd of sprekers met vakinhoudelijke (wetenschappelijke) kennis vanuit het lectoraat Center of Financial Innovation dat verbonden is aan deze opleiding. Een lectoraat (docenten en onderzoekers) houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek.

Docent als coach

Je krijgt les van zeer betrokken docenten met kennis van het vakgebied. Zij werken ook nauw samen met het bedrijfsleven. Je krijgt tijdens je opleiding een vaste coach (docent), die jou begeleidt bij je studievoortgang en je motivatie. De coach helpt jou verder om jezelf zowel professioneel als persoonlijk verder te ontwikkelen tot een finance professional. Het geven van feedback is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je een bepaalde opdracht hebt aangepakt of over hoe de samenwerking verliep. De coach is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen.

Aandacht voor jou

Je staat er niet alleen voor. Er is namelijk veel persoonlijk contact tussen jou, medestudenten en docenten: samen leren, werken en netwerken.

Internationalisering

Internationalisering is ook een belangrijk thema binnen de opleiding. Het financiële beroep wordt sterk beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Er is hierom veel aandacht voor (zakelijke) Engelse taalvaardigheden, en ook aan klantgericht communiceren, waarbij verschillende culturele achtergronden een rol spelen. Externe ontwikkelingen, bijv. internationale regelgeving, komen ook aan de orde tijdens de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 2 mei 2022