Inschrijven en studiekeuzecheck

Cyber Security Ad

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanmeldprocedure en de studiekeuzecheck van de opleiding Cyber Security Associate degree.

CROHO-naam

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Ad Cybersecurity. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 80156). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Inschrijven en studiekeuzecheck 2022-2023

Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor studiejaar 2022-2023. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus. Meer informatie hierover vind je op de pagina hva.nl/inschrijven.

Veel studenten vallen uit in het eerste jaar. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is een verkeerde studiekeuze. De check is wederzijds: jij krijgt een mooie kans om nog een keer te checken of de opleiding echt bij jou past. Andersom kijkt de opleiding of jij de juiste verwachtingen, vaardigheden en inzet hebt om met succes te kunnen studeren.

De HvA vindt een goede studiekeuze zo belangrijk dat deelname aan de studiekeuzecheck voor alle voltijdopleidingen verplicht is gesteld. Daarna krijgt elke student een studiekeuzeadvies.

Data en onderdelen

De studiekeuzecheck voor deze opleiding vindt online plaats. De data zijn:

Studiekeuzecheck data:

woensdag 25 mei 2022

10:00u-15:00u

woensdag 22 juni 2022

10:00u-15:00u

De check bestaat uit de volgende onderdelen:

Vooraf (thuis):

  • Je vult een vragenlijst in. De vragenlijst ontvang je binnen twee weken nadat je een SKC datum hebt gekozen per e-mail.

Tijdens de gekozen studiekeuzecheck datum:

  • Je komt naar de fysieke bijeenkomst op locatie waar je een voorproefje van de opleiding krijgt onder begeleiding van AD CS docenten. Details ontvang je voortijdig per e-mail.

Na de SKC geven wij iedere student een advies. Dat advies is niet bindend, ook bij een ontwikkel advies kan je de opleiding volgen. Het blijft jouw eigen keuze.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 17 januari 2022