STAGE

Accountancy

De stage in het derde jaar loop je 20 weken bij een accountantskantoor, een interne accountantsdienst van een groot bedrijf, of op een financiële afdeling.

Je werkt bijvoorbeeld mee aan het opstellen van jaarrekeningen of bent onderdeel van een jaarrekeningcontroleteam. In je stageverslag ga je vooral in op je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De stagewerkzaamheden moeten aansluiten bij de beschreven beroepstaken en competenties van de opleiding, zoals administratieve dienstverlening, fiscaliteit, controle en advisering.

Ook tijdens je stage sta je er niet alleen voor. Vanuit school krijg je begeleiding van een stagebegeleider, deze begeleider komt ook een keer bij je langs op stage. De organisatie stelt een bedrijfsmentor voor jou aan.

Bilal Amkoum (20 jaar) - Derdejaarsstudent AC

Tijdens de stage leer je de theorie toepassen en ervaar je hoe het is om als accountant te werken. In februari start mijn stage bij KPMG.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 14 april 2022