Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Accountancy

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van het beroep dat wil uitoefenen: AA, RA of controller.

Als je wil worden opgeleid tot accountant-administratieconsulent (AA) volg je nog een post-bachelor op hbo-niveau. Wanneer je registeraccountant (RA) of controller wil worden, dien je eerst een master en een postmaster te volgen.

Hogescholen en universiteiten geven aan of en onder welke voorwaarden, je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen zijn. Bij doorstroom van een hbo-bachelor naar een wo-master is bijna altijd sprake van een doorstroom- of schakelprogramma.

De opleiding Accountancy aan de HvA is een goede voorbereiding op een opleiding tot registeraccountant (RA) aan de Universiteit van Amsterdam of een andere universiteit (3 jaar in deeltijd). De opleiding is ook een passende opstap naar de opleiding accountant-administratieconsulent (AA) bij bijvoorbeeld Hogeschool Utrecht of Avans+ in Amsterdam.

Een master volgen aan de UvA

De opleiding Accountancy van de Hogeschool van Amsterdam heeft afspraken gemaakt met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na je bachelor Accountancy kun je verder studeren voor de master en postmaster Accountancy aan de UvA. Om die overstap te maken, volg je eerst een half jaar een schakelprogramma (als je geen HvA-doorstroomminor hebt gevolgd) en daarna de master.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 oktober 2018