Studielast

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Lisa ALO-student
Oud-student: Lisa - ALO

Topsport combineren met een voltijd studie en een bijbaan was een enorme uitdaging.

Lees verder

Contacturen

Bij de ALO heb je minimaal 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. De contacttijd bij de ALO bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 60 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 22 uur alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek en opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de ALO minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 23 februari 2021