Jaar 2, 3 en 4

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

In het tweede jaar van de ALO start de hoofdfase van de opleiding. Je verdiept je in de theoretische- en praktische achtergronden van het werk van een gymdocent. Tijdens het derde jaar volg je een minor naar keuze en ga je leren op de werkplek in het voortgezet onderwijs. In het vierde jaar ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk.

Student: Dina - ALO

Ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappij door les te geven aan jonge kinderen. In de gymles valt het sneller op als iemand buiten de groep valt, daar kun je op inspelen.

Lees verder

Studiejaar 2

Tijdens jaar 2 doe je didactische vaardigheden op en leer je hoe je flexibel en teamgericht functioneert in de organisatie van het primaire onderwijs. Je verdiept je in de rol van de beweegexpert in en om de school. Aan het einde van het tweede leerjaar kun je goed georganiseerde, veilige en leerzame lessen geven aan de verschillende groepen (1 t/m 8) in het basisonderwijs.

Je ontwikkelt je verder in het doen van onderzoek. Je leert bijvoorbeeld hoe je systematisch het motorisch niveau van leerlingen meet. Op deze manier signaleer je als docent zowel zwakke als talentvolle leerlingen.

Vrije keuzepunten

In het tweede jaar stem je het studieprogramma deels af op je eigen wensen. Je gaat op zoek naar jouw talenten en ontwikkelt deze verder tijdens projectweken of zelfgekozen activiteiten/cursussen. Tijdens de projectweken haal je profileringspunten (vrije keuzepunten) met activiteiten die jouw interesse hebben. Deze profilering loopt door in jaar 3 en 4.

Jaar 3

In het eerste semester van het derde jaar volg je een onderwijsprogramma dat ingedeeld is rondom drie thema’s: Pedagogisch, Vakdidactisch en Vakinhoudelijk. Bij elk thema volg je zowel theorielessen als praktijklessen. Je gaat daarnaast twee dagen per week leren op de werkplek (stage lopen) in het voortgezet onderwijs.

Na het afronden van leren op de werkplek kun je goed georganiseerde, veilige en leerzame lessen geven aan alle jaarlagen in diverse typen van het voortgezet onderwijs. De intentie van de ALO is dat je ook deelneemt aan activiteiten die een gymdocent uitvoert in en rondom de school.

Minor kiezen

In het tweede semester van het derde jaar volg je een minor die goed aansluit bij de interesses die je hebt ontwikkeld in jaar 1 en 2. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor. De ALO biedt vier minoren aan, maar je kunt ook een minor kiezen bij een andere HvA-opleiding.

ALO-minoren

 • Sportmanagement: je maakt kennis met het ondernemerschap binnen de sport en het werkveld van een sportmanager. Je analyseert een sportorganisatie en schrijft op basis van deze analyse een beleidsvoorstel.
 • Sport Coaching: deze minor leidt je op tot generiek trainer/coach op niveau 4. Je leert hoe je (top)sporters begeleidt, maar ook hoe je wedstrijden coacht en talent herkent.
 • Zorg-Paramedisch: in deze minor staat de theoretische onderbouwing van bewegingstherapie centraal. Je loopt stage binnen een paramedische setting zoals een revalidatiecentrum, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapeut topsport/club of ziekenhuis.
 • Special Needs: deze minor bereidt je voor op het functioneren binnen het passend onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Je richt je op het begeleiden van kinderen, jongeren, patiënten of cliënten met special needs.

Jaar 4

In het vierde jaar van de ALO ligt de focus op het afronden van de opleiding en de overstap naar de professionele praktijk. Je volgt het hele studiejaar twee dagen per week een eindstage waarbij je min of meer zelfstandig functioneert als gymdocent. De rest van de week heb je les op de ALO.

Eindwerk

Jouw eindwerk voer je uit in de laatste fase van de opleiding. Je neemt deel aan een onderzoeksproject van de ALO binnen het lectoraat Bewegen In en Om School of kiest een eigen onderwerp binnen één van de volgende thema’s:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Zorg
 • Sport

Eindassessment

Je rondt de ALO af met een eindassessment (eindgesprek).

Tijdens dit eindassessment presenteer je:

 • Jouw visie op het onderwijs.
 • Jouw visie op het vak Lichamelijke Opvoeding.
 • Een plan voor jouw ontwikkeling van een startende naar een ervaren professional.

Na het afronden van de ALO kun je:

 • Starten als docent Lichamelijke Opvoeding in het onderwijs en andere werkvelden.
 • Zelfstandig lesgeven op een planmatige en verantwoorde manier aan leerlingen in diverse typen onderwijs.
 • Goed functioneren binnen een team op een school.
 • Reflecteren op jouw kennis en kunde en blijven werken aan jouw professionalisering.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 23 november 2021