Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Je wordt tot de ALO toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4.

Instroom zonder mbo-diploma

Let op! Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Aanvullende toelatingseisen studiejaar 2020-2021

 • Je schrijft een instroomessay.
 • Je bent medisch goedgekeurd door een onafhankelijke sportarts (zie hierboven)
 • Je moet tijdens de ALO beschikken over een verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit in verband met stage lopen binnen onderwijs- en sportinstellingen.

Vooropleiding

Het behalen van de juiste vooropleiding blijft ook een voorwaarde om toegelaten te worden tot de ALO opleiding. Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Voor de ALO gelden geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen bij een havo- of vwo-diploma. Wel hanteert de opleiding een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen havo of vwo

 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op het curriculum van de ALO.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.

Toelatingsprocedure leerlingen BSM-convenantpartners

Ben je dit schooljaar leerling van één van de BSM-convenantpartners van de ALO? Dan moet je ook voldoen aan bovenstaande eisen.

Convenantpartners ALO

 • Copernicus in Hoorn
 • Vellesan College in IJmuiden
 • Schoter Scholengemeenschap in Haarlem
 • Oostvaarders College in Almere
 • Da Vinci College in Purmerend
 • St. Michaël College in Zaandam
 • Blaise Pascal College in Zaandam
 • Amstelveen College in Amstelveen
 • Calandlyceum in Amsterdam
 • Jan van Egmond Lyceum in Purmerend
 • Lyceum Sancta Maria in Haarlem

Met een mbo-diploma niveau 4 start je altijd in het 1e jaar van de ALO. Op basis van curriculumvergelijking kan de examencommissie van de ALO individuele vrijstellingen vaststellen.

Vrijstellingen leerlingen convenantpartners ALO

Je ontvangt een aantal vooraf vastgestelde vrijstellingen. Aanvullende individuele vrijstellingen op basis van curriculumvergelijking zijn mogelijk.

Convenantpartners ALO Amsterdam

 • ROC (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • CIOS Novacollege (Haarlem)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Horizoncollege (Alkmaar)

Kijk op Leerverder.nl voor meer informatie over mbo-hbo routes.

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentzaken van de HvA vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Lees meer over diplomawaardering.

Wil je beginnen met de ALO, maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma? Op grond van je leeftijd kun je het 21+-toelatingsonderzoek doen. Lees meer op de pagina 21+-toelatingsonderzoek. Op deze pagina vind je ook de startdata van het 21+-toelatingsonderzoek. Bekijk de onderdelen van het ALO 21+-toelatingsonderzoek.

Let op: naast de toetsen van het 21+-toelatingsonderzoek moet je ook voldoen aan de aanvullende eisen van de opleiding zelf (zie hierboven).

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 22 juni 2020