Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Je wordt tot de ALO toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4. Dit diploma moet je voor 1 september hebben behaald. Daarnaast heeft de ALO aanvullende toelatingseisen.

Aanvullende toelatingseisen ALO

 • Je hebt de motorische toelatingstest met goed gevolg afgelegd.
 • Je bent medisch goedgekeurd door een onafhankelijke sportarts. De ALO coördineert deze medische keuring op de eigen opleidingslocatie (Dr. Meurerhuis).
 • Je moet tijdens de ALO-opleiding beschikken over een verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit in verband met stage lopen binnen onderwijs- en sportinstellingen.

VOOROPLEIDING

Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Voor de ALO gelden geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen bij een havo- of vwo-diploma. Wel hanteert de opleiding een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen vooropleiding havo of vwo

 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op het curriculum van de ALO.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.  

Toelatingsprocedure leerlingen BSM-convenantpartners

Ben je dit schooljaar leerling van één van de BSM-convenantpartners van de ALO? Dan doe je ook de toelatingstest en moet je voldoen aan bovenstaande eisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een convenantpartner.

Convenantpartners ALO 

 • Copernicus in Hoorn
 • Vellesan College in IJmuiden
 • Schoter Scholengemeenschap in Haarlem
 • Oostvaarders College in Almere
 • Da Vinci College in Purmerend
 • St. Michaël College in Zaandam
 • Blaise Pascal College in Zaandam
 • Amstelveen College in Amstelveen
 • Calandlyceum in Amsterdam

Met een mbo-diploma niveau 4 start je altijd in het 1e jaar van de ALO. Op basis van curriculumvergelijking kan de examencommissie van de ALO individuele vrijstellingen vaststellen.

Toelatingsprocedure voor leerlingen convenantpartners ALO

Heb je de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS afgerond en ben je student aan één van de onderstaande mbo-convenantpartners van de ALO? Dan moet je ook de toelatingstest doen en voldoen aan de algemene toelatingseisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een mbo-convenantpartner.

Vrijstellingen

Je ontvangt een aantal vooraf vastgestelde vrijstellingen. Aanvullende individuele vrijstellingen op basis van curriculumvergelijking zijn mogelijk.

Convenantpartners ALO Amsterdam

 • ROC (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • CIOS Novacollege (Haarlem)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Horizoncollege (Alkmaar)

Kijk op Leerverder.nl voor meer informatie over mbo-hbo routes.  

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentzaken van de HvA vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Lees meer over diplomawaardering

Wil je beginnen met de ALO, maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma? Op grond van je leeftijd kun je het 21+-toelatingsonderzoek doen. Lees meer op de pagina 21+-toelatingsonderzoek. Op deze pagina vind je ook de startdata van het 21+-toelatingsonderzoek. Bekijk de onderdelen van het ALO 21+-toelatingsonderzoek.

Let op: naast de toetsen van het 21+-toelatingsonderzoek moet je ook voldoen aan de aanvullende eisen van de opleiding zelf (zie hierboven).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 10 januari 2020