Hogeschool van Amsterdam

Stage

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

De stages bij de ALO lopen als een rode draad door het studieprogramma. Kennis en vaardigheden die je ontwikkelt tijdens de opleiding pas je meteen toe in de praktijk. De meeste stages voer je uit op scholen. In het derde jaar volg je een minorstage die zich ook op andere werkvelden richt zoals revalidatiecentra, sportclubs of commerciële sportorganisaties.

Jaar 1: oriënterende stage

Vanaf het eerste jaar bij de ALO is er veel aandacht voor reflectie op het beroep van gymdocent en de benodigde professionele vaardigheden.

Bij de oriënterende stage ligt de nadruk op:

 • Kennismaking met het werkveld.
 • Oriëntatie op het beroep van gymdocent.
 • Lesgeven aan kleine groepen.

Jaar 2: stage basisschool

Tijdens het hele tweede jaar loop je 1 dag per week stage in het basisonderwijs. De nadruk ligt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houdingen die belangrijk zijn voor het lesgeven in het vak Lichamelijke Opvoeding op de basisschool.

Tijdens deze stage leer je:

 • Lesgeven en het ontwerpen van lessen.
 • Inspelen op (motorische) verschillen tussen leerlingen.
 • Werken in teamverband.
 • Mogelijke problemen bij leerlingen signaleren en het overzien van de gevolgen.

Jaar 3: stage voortgezet onderwijs 

Tijdens het eerste semester van het derde studiejaar (september tot januari) loop je 2 dagen per week stage in het voortgezet onderwijs. Het doel van deze stage is dat je leert hoe je goed georganiseerde, veilige en leerzame lessen geeft. Deze lessen doceer je aan verschillende doelgroepen in alle sectoren van het voortgezet onderwijs, zowel in de onderbouw als de bovenbouw. Bovendien ontwikkel je de vaardigheden om de leeropbrengst van je stagelessen goed in kaart te brengen.

Tijdens deze stage leer je:

 • Lessenreeksen ontwerpen.
 • Goed in te spelen op (motorische) verschillen tussen leerlingen.
 • Jouw eigen manier van lesgeven evalueren.

Jaar 3: minorstage

In het tweede semester van het derde studiejaar van de ALO loop je tijdens je minor 2 dagen per week stage. 

Voorbeelden minorstages

 • Organisaties waar het accent ligt op bewegen in relatie tot gezondheid of het herstellen/verbeteren van de lichamelijke conditie. Denk aan fitnesscentra/bedrijfsfitnessorganisaties, revalidatiecentra en gezondheidscentra.
 • Scholen voor kinderen met een gedragsstoornis, een cognitieve stoornis of een lichamelijke handicap.
 • Organisaties waar je een commerciële en/of organisatorische functie vervult. Bijvoorbeeld bij Ajax, Velodrome of een sportorganisatiebureau.
 • Non-profit organisaties of bedrijven waar je sport- en bewegingsactiviteiten uitvoert. Denk aan sportverenigingen, organisatiebureaus, wintersportorganisaties en buitensportbedrijven.
 • De Amsterdamse Olympische Dagen, een tweedaags evenement die je organiseert en waarbij je tweedejaars ALO-studenten aanstuurt.

Jaar 4: eindstage

Tijdens de eindstage in het vierde jaar van de ALO loop je het hele studiejaar 2 dagen per week stage. In de eindstage neem je deel aan alle activiteiten die een gymleraar in zijn of haar takenpakket heeft. De nadruk ligt op visieontwikkeling en de verbinding van de theorie met praktisch handelen. Je werkt ook aan het vakwerkplan van de sectie Lichamelijke Opvoeding.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 mei 2020