Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren die je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacturen

Bij de ALO heb je minimaal 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. De contacttijd bij de ALO bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 60 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer. 22 uur alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek en opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Lisa ALO-student
Lisa - oud-student ALO

Topsport combineren met een voltijd studie en een bijbaan was een enorme uitdaging.

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 9 juni 2020