Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren die je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacturen

Bij de ALO heb je minimaal 18 contacturen per week in het eerste studiejaar. De contacttijd bij de ALO bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer. 22 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 5 maart 2020