Hogeschool van Amsterdam

Honours

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Meer uit jezelf halen tijdens je opleiding? De ALO biedt 5 uitdagende Honours Modules voor talentvolle en gemotiveerde tweedejaarsstudenten. Je volgt één of meerdere modules over uiteenlopende onderwerpen naast je reguliere studieprogramma en betaalt geen extra collegegeld.

Pamoja Kenya

De Engelstalige module Pamoja Kenya is een uniek sportontwikkelingsproject. Pamoja Kenya betekent samen en verwijst naar de samenwerking met de Keniaanse ngo A-step. Binnen de module Pamoja Kenya pas je jouw expertise en kennis toe in de praktijk. Een deel van het project voer je daadwerkelijk ui​t in Kenia. 

E-Club

Wil je proeven aan het echte ondernemerschap? Dan is de Engelstalige E-Club module iets voor jou. Je ervaart hoe het is om een eigen merk en een eigen product op de markt te brengen. Je richt je op een zelf gekozen doelgroep met omzet als mogelijk resultaat. 

Wat is wijsheid?

Wat leer je tijdens module Wat is Wijsheid? Door allerlei reflecties over levensgeluk, belangrijke filosofische stromingen, en zingevingsvraagstukken neemt de innerlijke reikwijdte toe. Visie en daadkracht worden sterker en het hart en de ziel groter. 

Food in Society

De module Food in Society biedt een verdieping in de maatschappelijke, sociale en culturele aspecten van eten en voedsel. ​Je leert over de sociologische, historische en ethische aspecten van eten en voedsel en over media, eten en voeding.

Psychologie van het Eten

Tijdens de module Psychologie van het Eten krijg je inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar psychologische aspecten van eetgedrag en eetproblemen. Ook leer je hoe je onderzoekresultaten op een aansprekende manier presenteert en een discussie hierover voert met studiegenoten. Daarnaast biedt de module extra activiteiten zoals een symposiumbezoek.

Studiepunten Honours Modules

Je moet voldoen aan de instapvoorwaarden van de desbetreffende module. De studielast per module is 5 EC (European Credits), dit komt overeen met 40 studiebelastingsuren. Je ontvangt een certificaat als je minimaal 15 honours studiepunten hebt behaald. ​

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 mei 2020