Hogeschool van Amsterdam

Stedelijke expertise

6 Resultaten

De HvA is de hogeschool van, voor en met Amsterdam. Het praktijkgerichte onderzoek is erop gericht om bij te dragen aan de stad Amsterdam.

De HvA werkt samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in Centres of Expertise (CoE). Hierin wordt door de verschillende disciplines samengewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. Het HvA onderzoek is hierbij altijd aan het HvA onderwijs gekoppeld.

De HvA heeft zes Centres of Expertise:

  • Applied Artificial Intelligence
  • Urban Education
  • Centre of Expertise for Creative Innovation
  • Urban Governance and Social Innovation
  • Urban Technology
  • Urban Vitality