Hogeschool van Amsterdam

Samenwerken

Onderwijs bij de HvA is geworteld in de beroepspraktijk

De HvA is een kennisinstelling van en voor Amsterdam. Zij levert met praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad, veelal in samenwerking met regionale bedrijven, organisaties of instellingen.

Dit proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke doeleinden en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid is kenmerkend voor het hoger beroepsonderwijs en dus voor de HvA.

Vitaliteit in een urbane omgeving, sturingsvragen in de metropool, leren en doceren in de complexe stedelijke context, technologische oplossingen voor een leefbare stad, bedrijfsmodellen die passen bij een internationale dienstenmaatschappij en co-productie met IT gedreven creatieve industrie in de regio bij het oplossen van maatschappelijke vragen. Het zijn de onderwerpen waarop de HvA zich als kennisinstelling richt om samen met de regionale partners in de stad verschil te maken en kennis te ontwikkelen op thema's gericht op de sociale en economische ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio. Hierin werkt de HvA nauw samen met het Amsterdamse bedrijfsleven (o.a. via de Amsterdam Economic Board), maatschappelijke instellingen en de andere kennisinstellingen.

U!REKA: onderzoekssamenwerking in Europa

Naast onze focus op Amsterdam heeft de HvA ook ambities om samen te werken in grensoverschrijdend onderzoek. Een concreet voorbeeld hiervan is de rol van de HvA als stichtend lid van de Urban Research Education and Knowledge Alliance (U!REKA). Dit initiatief verenigt acht Europese instellingen voor toegepast onderzoek, die een strategische alliantie hebben gevormd rond de thema's toegepast onderzoek in de stedelijke context, beroepsonderwijs, de arbeidsmarkt van de toekomst en de professionele ontwikkeling van medewerkers. U!REKA werd eind november 2016 officieel in Amsterdam gelanceerd.

UASNL

De HvA werkt met veertien andere Nederlandse hogescholen samen in UASNL (Universities of Applied Sciences Netherlands) voor een sterkere stem in Europa, en een betere toegang tot Europese netwerken en financiering. UASNL richt zich daarbij op toegepast onderzoek en innovatie. Dit is een probleemgerichte benadering van onderzoek, vaak in de vorm van een drievoudig of viervoudig helixmodel met maatschappelijke partners, midden- en kleinbedrijf en het zakenleven

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 augustus 2020