Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeksraad

De HvA heeft sinds 2008 een Onderzoeksraad als adviesorgaan van het College van Bestuur en het Centraal Bestuurlijk Overleg.

Uit iedere faculteit is een lector lid van deze raad. De lectoren vergaderen eens per zes weken over allerlei zaken op het gebied van onderzoek. De Onderzoeksraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over het onderzoeksbeleid van de HvA.

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen die termijn maximaal 1 maal verlengen.

Per 1 september 2020 bestaat de Onderzoeksraad uit de volgende leden:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 september 2020