Hogeschool van Amsterdam

Honours Module en Programme

Een Honours Module of Programme biedt studenten de mogelijkheid hun talenten op een bijzondere manier verder te ontwikkelen. Sommige daarvan zijn ingebed in het reguliere programma, maar er is ook een aanbod waaraan je naast je opleiding kunt deelnemen.

Een Honours Module of Programme volg je in het tweede, derde en/of vierde jaar van je studie als je al zicht hebt op je eigen talenten. Het excellentieonderwijs in de hoofdfase is gericht op verdieping (vakmatig), verbreding (generieke vaardigheden) of kennisontwikkeling (onderzoek). Studenten werken vrijwel altijd ook aan een project, in samenwerking met een opdrachtgever uit het (Amsterdamse) werkveld. Het onderwijs kenmerkt zich door de hoge eisen die aan studenten worden gesteld en de grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Studenten hebben invloed op invulling van het programma en kunnen rekenen op een intensieve werkrelatie met elkaar en met hun docent.

Het aantal Honours Modules en Programmes wordt jaarlijks uitgebreid. Lees meer over het actuele aanbod per Module of Programme. Ook kun je bij de opleiding van jouw keuze meer lezen over dit aanbod.   

Honours modules en programmes in het curriculum

Honours Modules en Programmes kunnen worden aangeboden als verzwaarde studieonderdelen van je opleiding; dit varieert van academische routes (doorstroomprogramma’s naar de universiteit) tot volledige afstudeerrichtingen of zelfs een volledige honoursopleiding.

Honours modules en programmes naast het curriculum

Er is ook excellentieonderwijs dat je naast je opleiding kunt volgen. De omvang van een Honours Module is ten minste 5 studiepunten (140 uur). De omvang van een Honours Programme is groter: de studielast moet tenminste 15 studiepunten zijn voor een vermelding van Honours op je getuigschrift. In dit extracurriculaire excellentieonderwijs studeer je vaak rond generieke thema’s en met studenten van meerdere opleidingen. Hiermee vergroot je ook je eigen netwerk!

Toelating  

Een Honours Module of Programme kun je volgen als je vooraf hebt kunnen aantonen dat je gemotiveerd bent en het niveau aankunt. Je hoeft niet per se Studium Excellentie of een Honours Talent Module gedaan te hebben, als je maar je motivatie en geschiktheid kunt aantonen. Er is dus vooraf een selectie, niet iedereen wordt toegelaten. 

Studeer je al aan de HvA? Dan vind je alle informatie over toelating op MijnHvA.

Honours-getuigschrift

Alle prestaties in excellentieonderwijs van de hoofdfase staan apart vermeld op je cijferlijst van het bachelorgetuigschrift. Studenten die een Honours Programme hebben afgerond zien dat terug op hun getuigschrift, mits de studielast tenminste 15 studiepunten omvatte. Je kunt deze extra prestatie dus aantoonbaar maken bij een werkgever.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 januari 2018