Hogeschool van Amsterdam

SALTHO Leerstrategieëntest

Slimmer door het hbo? Maak een SALTHO!

SALTHO staat voor StudeerAttituden en LeerstrategieënTest Hoger Onderwijs. Deze test is gevalideerd, en ontwikkeld om leerlingen/studenten bewust te maken van hun studeergewoontes, hun motivatie en hun opvattingen en ideeën over kennis en leren. De test laat zien welke leerstrategieën de leerling/student (wellicht onbewust) al tot zijn beschikking heeft en welke hij nog verder kan ontwikkelen. De testresultaten kun je inzetten bij de begeleiding van je leerlingen/studenten, met als doel om ze voor te bereiden op hun (vervolg-)opleiding en/of effectiever, dieper, te leren studeren. De test is ontwikkeld door Jeanine Baltzer en Marc Veen (FMR, HvA).

Lees meer over SALTHO in de onderstaande korte presentaties. Je vindt er ook het bijbehorende boek ‘Slimmer door het hbo” van Jeanine Baltzer en een leeswijzer die je helpt om de SALTHO-resultaten van je studenten beter te benutten.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 1 juli 2021